Sıfır Yolluklu Plastik Kalıpları
Ekonomiklikleri, uygulama kolaylıkları gibi nedenlerle plastiklere olan ilgi her geçen gün artmakta ve kullanım alanları giderek genişlemektedir. Ancak, petrol kaynaklı geleneksel plastiklerin doğada parçalanma ömrünün uzun oluş ve geri kazanım oranının düşüklüğü büyük bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması ve aynı zamanda petrol kaynaklarının hızlı azalması alternatif çözümler aranmasına yol açmıştır.

Kablo bağlantı elemanları imalat sanayinde iki temel ürün vardır. Bunlar metal bazlı (CuSn 4) terminal ile polimer bazlı olan konnektörlerdir. Konnektör üretiminde enjeksiyon tezgahlarında üretim gerçekleşmektedir. Konnektöre tasarıma bağlı olarak şeklini veren ise kalıptır. Uygulamada kalıp beslemesinde daha çok bugüne kadar soğuk yolluk sistemi tercih edilmiştir.

Ancak diğer sektörlerdeki gelişmelere paralel olarak bu sektörde de sıcak yolluk sistemi adaptasyonu yönünde çalışmalara gereksinim duyulmuştur. Zaten bu sistemin sahip olduğu avantajlar da bunu zorunlu hale getirmiştir. Şirketimiz de bu arayışın sonunda halihazırda uyguladığı soğuk yollukla üretim metodunu sıcak yolluklu sisteme geçirme konusunda bu projeyi uygulamaktadır.

Avantajları:
  • Yüksek kaliteli ürünlerin elde edilmesine olanak sağlaması
  • Kısa sürede daha çok ürün üretebilme olanağı
  • İşçilik giderlerinin azalması
  • Malzeme tüketim değerlerinin azalması
Laurus Marine' ye Kalite Sistem Yönetim Danışmanlığı
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sayfamıza Hoşgeldiniz
...

-----------------------------------------------