AR-GE

AR-GE çalışmaları yapmak isteyen firmalarda inovasyon (yenilenme, farklılaşma) düşüncesinin oluşması,aynı zamanda yepyeni bir kültürün oluşması anlamını da taşımaktadır.
Bu düşünce kültürü ve projelerin ekonomik boyutları, proje faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.  Ulusal ve uluslararası destek fonlarından alınabilecek hibeler, AR-GE çalışması yapmak isteyen firmaların çalışmalarını ekonomik alanda desteklemektedir.
“Hatkotech”, teknik danışmanlık yoluyla, herhangi bir proje fikri olmayan ya da proje fikirleri henüz olgunlaşmamış olan firmalara hibe desteği alabilecek AR-GE ve ÜR-GE fikirleri sunarakürünlerin prototipini oluşturma aşamasından üretimin planlamasına kadar destek vermektedir.
Hatkotech, bu çalışmalarının yanında, gündelik yaşamdaki aksaklıkların giderilmesine yönelik AR-GE ve ÜR-GE fikirlerini projelendirerek patent almak üzere çalışmalar da yapmaktadır.

AR-GE Proje Adımları:

  • SWOT analizi
  • Pazar Araştırması
  • Araştırma Ekibi Kurulması
  • Patent Araştırması
  • Teknoloji Araştırması
  • Literatür Araştırması
  • Kaynak Araştırması
  • Standart Araştırması
Laurus Marine' ye Kalite Sistem Yönetim Danışmanlığı
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sayfamıza Hoşgeldiniz
...

-----------------------------------------------