Hakkımızda

TARİHÇE
Ar-Ge faaliyetleri ülkemizde sanayinin günden güne artan bir ihtiyacını oluşturmaktadır. Bu ihtiyacı gören HATKO şirketler grubu, 2011 yılında, progresif kalıp teknolojisi, enerji verimliliği, elektrik bağlantı elemanları, üretim teknolojisi gibi alanlarda uzmanlaşmış teknoloji araştırma geliştirme şirketi olan Hatkotech’i hayata geçirmiştir.

Hatkotech, grup şirketlerinin gelişme ve inovasyon (yeni ve değişik bir şey yapmak , “yenilenme” anlamındaki Latince “innovare” kökünden türetilmiştir.) ihtiyacının yanı sıra, ülke içi ve dışından gelecek Ar-Ge, Eğitim, Danışmanlık ve Proje gereksinimine de cevap verecek şekilde yapılanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ı içinde kurulu bulunan Hatkotech, bu yönüyle sanayi-üniversite işbirliğini sağlamak için gerekli konum ve donanıma sahiptir. Doktora, yüksek lisans gibi akademik çalışmaları kendi bünyesinde destekleyen ve bu tür çalışmaları şirket projesi şeklinde yönlendiren Hatkotech, böylece sanayiye, kurum ve kuruluşlara iyi yetişmiş elemanlar kazandırmakta,böylece Türk sanayisine, kurumlara ve kuruluşlara çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkıların yanı sıra Kalıp Tasarım ve İmalatında uzman yabancı teknisyen ve mühendislerlede çalışan firmamız, bu şekilde teknoloji transferi de gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Hatkotech, bilgiyi ve deneyimleri farklı bir disiplinle değerlendiren ve konusunda uzman kadrosu ve müşteri odaklı çalışma stratejisi ile eğitim ve danışmanlık alanında sektördeçok farklı bir konumdadır.

Proje hazırlama çalışmaları kapsamında uzman mühendislerimiz ve teknik kadromuzla çeşitli sektörlere önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

Firmamız, ihtiyaç duyulduğunda iyileştirme çalışmaları altında ekipman tasarımı da yapmaktadır.


VİZYON
Ulusal ve uluslararası pazarlarda, kendi çalışma alanlarında tanınır bir marka olmak.


MİSYON
Hatkotech, ulusal ve uluslararası firmalara AR-GE projeleri oluşturmak ve bu projeler için gerekli olan teknolojiyi ve/veya prototipleri tasarlamayı, geliştirmeyi, uygulamayı; ayrıca ihtiyaç duyulan diğer teknik ve yönetsel konularda da, “Yazılım, Donanım, Eğitim ve Danışmanlık” hizmetleri vererek yarar sağlamayı amaç edinmiştir.
Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken evrensel değerlere saygılı;  insan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek şekilde, ulusal ve uluslararası kabul görmüş yasa ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmayı ilke edinmiştir.


DEĞERLERİMİZ
Çalışanlarımızın fikirlerine değer verir, motive ve takdir eder ve onlara saygı duyarız.
Gelişimlerine katkıda bulunuruz.
Çevreye karşı hassas ve duyarlıyız.
Müşteri odaklı düşünür ve memnuniyetini sağlar, arttırırız.
Projelerin tasarlanmasına,  geliştirilmesine ve eğitime önemli katkı sağlarız.
Geniş görüşlü ve kendini geliştiren kurum olmak başlıca prensibimizdir.
Hem kişisel hem de kurumsal olarak sürekli gelişim ilkesi ile çalışırız.

Laurus Marine' ye Kalite Sistem Yönetim Danışmanlığı
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sayfamıza Hoşgeldiniz
...

-----------------------------------------------